Over osteopathie

Osteopathie is een complementaire (aanvullende) geneeskunst met als doel het op gang brengen en het optimaliseren van de innerlijke stroom van processen in het lichaam.
 
Osteopathie is in de vorige eeuw ontwikkeld door de Amerikaanse arts Andrew T. Still. Hij gaf zijn geneeskunde de naam osteopathie. Het is een manuele geneeskunst, wat wil zeggen dat het onderzoek en de behandeling zonder apparatuur plaatsvindt. De osteopathische denkwijze is holistisch. De osteopaat behandelt geen ziekten, maar de zieke mens!
 
Ons lichaam beschikt over een zelfgenezend vermogen. Een van de voorwaarden voor dit zelfgenezend vermogen is dat er vrijheid van bewegen is van alle weefsels in het lichaam. De weefsels zoals botten, spieren, organen, bloedvaten, zenuwweefsel en hersenen hebben als biologische eenheid een directe relatie tot elkaar. Het evenwicht in de mens kan verstoord raken door bijvoorbeeld een ongeluk, operatie, infectie, negatieve stress of slechte voedingsgewoontes. Hierdoor zal er bewegingsverlies
optreden. Het lichaam zal eerst proberen om zich aan te passen aan dit bewegingsverlies, maar wanneer na verloop van tijd dit compensatiemechanisme niet meer kan worden volgehouden ontstaan er klachten.
 
Het is onze taak als Osteopaat om deze verminderde beweeglijkheid op te sporen in het lichaam en vervolgens te behandelen. Voor meer inhoudelijke informatie omtrent osteopathie kun je hier de website van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie bezoeken.