Osteopathie bij kinderen

Marc van der Heijden
Osteopaat
"Een kind is geen kleine volwassene"

Een kind is geen kleine volwassene, dit is iets waar zeker in de osteopathie rekening wordt gehouden. Het behandelen van kinderen is in veel opzichten anders dan bij volwassenen. Een kind is volop in ontwikkeling , zowel fysiek als mentaal. Het kind zit in een continue leerproces wat letterlijk met vallen en opstaan gepaard gaat. Op het moment dat die ontwikkeling niet helemaal goed verloopt, kan een osteopaat helpen om het kind zich weer lekker in zijn vel te laten voelen.

 

Buikpijn

Buikpijn is een klacht die bij jonge kinderen veel voorkomt. Vaak gaat het om zeurende terugkerende buikpijnen waarbij het moeilijk blijkt te zijn om aan te geven waar de pijn precies zit of waar deze vandaan komt. Krampen, verstopping, diarree en geluiden zijn soms bijkomende symptomen. Sommige kinderen moeten zelfs regelmatig overgeven.

 

Rugklachten

Net zoals bij volwassenen komen rugklachten ook bij kinderen voor. Een kind dat klaagt over rugpijn dient altijd serieus genomen te worden. Bij een kind is de rug namelijk nog volop in ontwikkeling.

 

Zindelijkheidsproblemen

Problemen met zindelijkheid kan een indicatie voor osteopathie zijn. Wel is het van belang dat alle structurele of medische problemen door een arts zijn uitgesloten. 

 

Neus keel en oorproblemen

Ontstekingen van oren, keel en neus komen veel voor bij jonge kinderen. Veel kinderen hebben als ze zeven zijn een of meerdere keren een oorontsteking doorgemaakt. Bij de meeste kinderen neemt de frequentie van oorontstekingen bij de leeftijd van zeven jaar af.

 

Slik en spraakproblemen

Slikproblemen komen al bij zeer jonge kinderen voor, deze kunnen zich voortzetten in een problematische spraak op latere leeftijd.

 

Gedrag- en concentratieproblemen

Kinderen met gedragsproblemen, zoals ADHD en ADD, hebben moeite met het op een juiste manier verwerken van de aangeboden prikkels. Prikkels zoals horen, zien, ruiken en proeven worden niet gefilterd waardoor er een overaanbod is aan informatie.

 

Leerproblemen

Een leerstoornis is een zeer complex fenomeen dat meestal multi-causaal is. Het gaat dan ook vaak gepaard met een aantal secundaire klachten zoals

Concentratieproblemen

Slaapproblemen

Emotionele problemen

Frustratie

Psychosomatische klachten.

Leerproblemen kunnen niet verholpen worden door een osteopaat alleen maar osteopathie is dikwijls een goede katalysator

 

Slaapstoornissen 

Slaapstoornissen komen vaak voor bij kinderen tussen de 1 en 3 jaar. Men merkt een onrust op bij het kind dat zich vooral uit in moeilijk inslapen, niet kunnen slapen, onrustig slapen, nachtelijke huilbuien, vermoeidheid overdag en niet zelf kunnen spelen.